OM MYLLA

Mylla Arkitektur är ett arkitektkontor med fokus på hållbarhet och miljövänlighet, baserat i Göteborg och Dalarna. Kontoret har funnits sedan 2016, men har sedan 2020 nytt namn och nya lokaler.

Mylla Arkitektur arbetar med förhandsstudier, skisser, bygglov och projektering för såväl nybyggnad som ombyggnad och har både privatpersoner och entreprenörer som kunder.

Projekten drivs av mig, Kaj Norberg, som enskild arkitekt i de flesta projekt, men även i samarbete med andra i mitt nätverk av arkitekter i de projekt som kräver det.

Lokalerna delas med det erfarna projekteringskontoret Lohk Arkitektkontor med vilket ett nära samarbete (både formellt och informellt) finns i många projekt.

Hemsidan är under uppbyggnad, och mer information om företaget kommer snart!

Hållbarhet

Mylla Arkitektur jobbar aktivt med hållbart byggande, och försöker alltid ta fram en attraktiv lösning med minimal miljöpåverkan.

19% av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och fastighetssektorn, och vi arkitekter, byggare och fastighetsägare har ett stort ansvar att minska detta.

I arbetet för bättre hus ingår undersökning av material med låg klimatpåverkan sett över hela livslängden, energieffektiva konstruktioner och lång hållbarhet.

Det viktigaste är självklart att byggnaden i slutändan uppfyller kundens alla önskemål och förhoppningar så att huset kan slitas med hälsan under lång tid framöver!

Varje process skiljer sig från den förra. Vissa projekt går snabbt genom de första skissfaserna, då kunden har en tydlig idé, medan andra bearbetas längre i de tidigare stadierna.

 

Hur processen än ser ut kan alla kan leda till fantastisk arkitektur!

Metod

Mylla Arkitektur arbetar ständigt med att finslipa arbetsmetoden för en transparent, effektiv och kreativ process. Från de första handskisserna till fotorealistiska renderingar och bygghandlingar läggs största vikt på att tydliggöra idé och slutprodukt.

Mylla Arkitektur arbetar just nu med att ta fram en arbetsmetod ge kunden möjlighet att fatta informerade beslut utifrån både estetik, hållbarhet och ekonomi.

 

Med möjlighet att snabbt ta fram skisser, renderingar och prisjämförelser samt byggnadens beräknande energianvändning och CO²-utsläpp kan olika förslag vägas mot varandra med lätthet.

Om arkitekten

Mylla Arkitektur drivs av mig, Kaj Norberg. Jag har en kandidatexamen från Umeå Arkitekthögskola och en masterexamen med inriktning på hållbar arkitektur från Chalmers Tekniska Högskola. Mitt fokus ligger på att förbättra arkitekturens miljöpåverkan samt skapa goda miljöer för liv.

Post: Dahlströmsgatan 30, 414 65 Göteborg

© 2020 Mylla Arkitektur