OM MYLLA

Mylla Arkitektur är ett arkitektkontor med fokus på hållbarhet och miljövänlighet, baserat i Göteborg och Dalarna. Kontoret har funnits sedan 2016, men har sedan 2020 nytt namn och nya lokaler.

Mylla Arkitektur arbetar med förhandsstudier, skisser, bygglov och projektering för såväl nybyggnad som ombyggnad och har både privatpersoner och entreprenörer som kunder.

Projekten drivs av mig, Kaj Norberg, som enskild arkitekt i de flesta projekt, men även i samarbete med andra i mitt nätverk av arkitekter i de projekt som kräver det.

Lokalerna delas med det erfarna projekteringskontoret Lohk Arkitektkontor med vilket ett nära samarbete (både formellt och informellt) finns i många projekt.

Hemsidan är under uppbyggnad, och mer information om företaget kommer snart!

Mylla och hållbarhet

Metod

Om arkitekten

Post: Dahlströmsgatan 30, 414 65 Göteborg

© 2020 Mylla Arkitektur