#ArchitectsDeclare

Mylla Arkitektur skriver under upprop för ökad miljömedvetenhet i arkitektbranschen. För närvarande har 270 arkitektkontor över hela landet skrivit under uppropet som manar till förbättrat byggande.


Uppropet finns att läsa på https://se.architectsdeclare.com/.