Mylla Arkitektur i referensgrupp för hållbart byggande!

Mylla Arkitektur arbetar hårt med att ligga i framkant för hållbart byggande, och kommer under hösten att ingå i en referensgrupp i ett projekt drivet av IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet går ut på att mäta de utsläpp som sker i ROT-projekt, det vill säga projekt som rör renovering, ombyggnad och tillbyggnad.


Utsläppen kommer beräknas i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, ett nyligen framtaget beräkningsverktyg från IVL. I dagsläget arbetar Mylla Arkitektur med BM för att varje projekt ska ge upphov till så låga utsläpp av växthusgaser som möjligt, och ger kunder möjlighet att välja material utifrån miljöpåverkan, estetik och pris!


Med höstens deltagande i referensgruppen hoppas Mylla Arkitektur att förbättra kompetensen inom verktyget och fördjupa den generella kunskapen inom hållbart byggande!